KOMUNIKAT KRM WMZPR nr 2 z dn. 4.07.2016 r. dot. rozgrywek młodzieżowych w sezonie 2016/2017

1. Komisja Rozgrywek Młodzieżowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej informuje o zgłoszonych do rozgrywek młodzieżowych zespołów w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz podział na grupy w tych kategoriach, w których rozgrywki odbywać się będą systemem turniejowym lub w dwóch fazach.
Informacje w poszczególnych kategoriach zawierają dane o rozlosowanych numerach oraz systemach rozgrywek (do pobrania poniżej).

2. W załączeniu do pobrania terminarze rozgrywek w kategorii:

3. Szczegółowe terminarze kolejnych rozgrywek zostaną przedstawione w następnych komunikatach w kolejności:
– juniorów młodszych – początek rozgrywek 17 września br
– młodzików i młodziczek – początek rozgrywek 25 września br
– dziewcząt i chłopców – początek rozgrywek październik br
– juniorek – początek rozgrywek – do ustalenia

4. Do rozgrywek WMZPR w kategorii juniorek zgłosił akces zespół KS Korona Handball Kielce, z uwagi na brak rozgrywek w tej kategorii w jego macierzystym okręgu. Terminarz w tej kategorii wiekowej zostanie przedstawiony w terminie późniejszym – po opublikowaniu terminarza rozgrywek II ligi kobiet.

5. W załączeniu do pobrania Zasady Rozgrywek Młodzieżowych ZPRP obowiązujące w sezonie 2016/2017 oraz omówienie zmian przepisów gry w piłkę ręczną obowiązujących od 1 lipca br.
Najbardziej istotne zmiany w Zasadach Rozgrywek Młodzieżowych

5a. W rozgrywkach szczebla wojewódzkiego mogą uczestniczyć drużyny klubów będących członkami ZPRP.
5b. Do protokołu zawodów w kategorii junior i juniorka może być wpisanych i wystąpić w nich dowolna liczba zawodników z bezpośrednio młodszej kategorii wiekowej.
5c. Do protokołu zawodów w kategorii młodzik i młodziczka oraz junior młodszy i juniorka młodsza może być wpisanych i wystąpić w nich nie więcej niż pięciu zawodników z bezpośrednio młodszej kategorii wiekowej.
5d. W sezonie 2016/2017 zawiesza się obowiązywanie „Założeń do gry w młodzieżowych kategoriach wiekowych” stanowiących załącznik nr 2 ZRM.
5e. W sezonie 2016/2017 nie ma rozgrywek szczebla centralnego dla kategorii chłopców i dziewcząt (2004/2005)

6. W związku z wejściem z dniem 1 lipca br. nowych przepisów, których znajomość i stosowanie w znacznym stopniu obowiązywać również będzie obsługę stolika (sekretarz i mierzący czas), w interesie Klubów uczestniczących w rozgrywkach staje potrzeba zorganizowania szerszego grona osób przygotowanych do pełnienia tych funkcji i zgłoszenie w trybie pilnym do przeszkolenia przez Komisję Sędziowską WMZPR. Szkolenie to musi się odbyć przed rozpoczęciem nowego sezonu.