Przepisy i regulaminy obowiązujące w piłce ręcznej w sezonie 2011 - 2012

Przepisy gry w piłkę ręczną

Zasady rozgrywek młodzieżowych ZPRP obowiązujące w sezonie 2011/12

Regulamin rozgrywek młodzieżowych Warszawsko-Mazowieckiego Związku Piłki Ręcznej obowiązujący od sezonu 2011/2012

Uchwała nr 28/11 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 20 kwietnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia w życie zmian
w „Przepisach gry w piłkę ręczną” obowiązujących w organizowanych przez ZPRP zawodach piłki ręcznej rozgrywanych
w ramach współzawodnictwa sportowego

Lista zgłoszeń do rozgrywek

Protokół zawodów

Protokół zawodów - elektroniczny

Stawki sędziowskie

Opieka medyczna

 

 

 

 

Przepisy i regulaminy obowiązujące w piłce ręcznej w sezonie 2010 - 2011

Regulamin rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez Warszawsko-Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej w Warszawie

obowiązujących od dnia 11.09.2008 r./z aneksami/

Kolorem niebieskim zaznaczono zmiany przed sezonem 2009/2010

Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany przed sezonem 2010/2011

Aneks do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR z dn. 13.09.2010 r.

Załącznik do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR na sezon 2010/2011

Zasady-przepisy szkoleniowe obowiązujące w meczach w kategoriach dzieci i młodzieży w sezonie 2010-2011