Przepisy i regulaminy obowiązujące w piłce ręcznej w sezonie 2010 - 2101

 

Przepisy gry w piłkę ręczną

Regulamin rozgrywek młodzieżowych prowadzonych przez Warszawsko-Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej w Warszawie

obowiązujących od dnia 11.09.2008 r./z aneksami/

Kolorem niebieskim zaznaczono zmiany przed sezonem 2009/2010

Kolorem czerwonym zaznaczono zmiany przed sezonem 2010/2011

Aneks do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR z dn. 13.09.2010 r.

Załącznik do Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych WMZPR na sezon 2010/2011

Zasady-przepisy szkoleniowe obowiązujące w meczach w kategoriach dzieci i młodzieży w sezonie 2010-2011

Lista zgłoszeń do rozgrywek

Protokół zawodów

Protokół zawodów - elektroniczny